Info-Systemy

Wypożyczalnia koncentratorów tlenu

Koncentratory tlenu - tlenoterapia domowa

Umowa i zasady dzierżawyZasady dzierżawy:
  Wszystkie wstępne formalności załatwicie Państwo na telefon :-)
  Dzierżawiony sprzęt otrzymujecie jako kompletny, gotowy do użytkowania.
Na komplet składa się:
    - Koncentrator tlenu.
    - Kaniula nosowa (cewnik tlenowy - potocznie nazywany "wąsami").
    - Nawilżacz tlenu.
    - Pulsoksymetr (dzierżawiony na życzenie)
    - Fabryczna instrukcja obsługi.
    - Obrazkowa instrukcja: "poradnik wynajmującego"
      (wspomaga szybkie uruchomienie urządzenia we własnym zakresie).
    - Kabel zasilający 230V.

  Miesięczna opłata za wynajem wynosi 129zł brutto
  Nie pobieramy kaucji.
  Aparat dostarczamy kurierem (lub przez naszego pracownika) najpóźniej na następny
      dzień roboczy od złożenia zamówienia (w dni robocze, zamówienie do godziny 11-tej).
  U kuriera lub naszego pracownika płacicie Państwo za 1-szy miesiąc dzierżawy oraz za
      transport w obydwie strony, następna wpłata na konto bankowe po 129zł przed
      rozpoczęciem każdego kolejnego miesiąca dzierżawy.
  Miesięczny okres dzierżawy liczony jest od dnia następnego po otrzymaniu aparatu i
      trwa do miesiąca następnego, np od 11-tego tego miesiąca - do 10-go dnia miesiąca
      następnego (dni transportu nie wliczamy do dzierżwy).
  Opłaty transportowej można uniknąć. Wystarczy osobiście odebrać sprzęt.
      w jednym z naszych punktów.
  W przypadku awarii sprzętu dzierżawionego - wymienimy go na inny sprawny.
      Wysyłka kurierem na nasz koszt.
  Istnieje możliwość wykupienia dzierżawionego sprzętu (ustalane indywidualnie).
  W przypadku zwrotu koncentratora tlenu, należy również zwrócić:
      kabel zasilający 230V, fabryczną instrukcję obsługi, poradnik wynajmującego,
      pulsoksymetr (jeśli był wynajmowany).


Umowa:

  Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, ale niema krótszych okresów
      dzierżawy niż miesiąc.
  Umowę można zakończyć w każdej chwili, nie naliczamy żadnych kar umownych
      z tytułu jej wcześniejszego zakończenia.
  Umowa zakłada miesięczne okresy płatności za dzierżawę, płatne z góry.
      Nie mamy krótszych okresów dzierżawy.
  Czas potrzebny na transport, oraz dzień dostarczenia sprzętu - nie wlicza się
      do okresu dzierżawy.
  Umowę może zawrzeć osoba chora lub w jej imieniu - dowolna osoba z rodziny.
  Istnieje możliwość odstąpienia od umowy, pod warunkiem nie używania aparatu
      oraz powiadomienia nas o tym fakcie w dniu otrzymania sprzętu.
      Sprzęt należy zwrócić najpóźniej na następny dzień roboczy.
  Na Państwa życzenie, do dzierżawy koncentratora tlenu - możemy wydzierżawić
      pulsoksymetr (10zł/miesięcznie). Należy tylko pamiętać aby go zamówić wraz
      z koncentratorem tlenu.