Info-Systemy

Wypożyczalnia koncentratorów tlenu

Koncentratory tlenu - tlenoterapia domowa

Co w razie awarii koncentratora tlenu


Ogólne informacje:

  W przypadku uszkodzenia urządzenia, fakt ten należy niezwłocznie nam zgłosić
    (najlepiej w formie telefonicznej).
  Koszt wymiany uszkodzonego urządzenia na inne, leży po naszej stronie,
    Państwa nic to nie kosztuje.
  Za dni w których nie można korzystać ze sprzętu - zostanie odliczony abonament.
  W przypadku zgłoszenia nam awarii w dzień roboczy i do godziny 10-tej - sprzęt
    zastępczy wysyłamy jeszcze tego samego dnia. Jest on dostarczany na następny
    dzień roboczy.
  Jeśli następny dzień po wysyłce jest dniem wolnym (np. sobota, niedziela),
    to przekazanie paczki przez kuriera nastąpi w pierwszym możliwym dniu roboczym
    (np. w poniedziałek, po weekendzie).
  Sprzęt zastępczy, pozostaje już z Państwem do końca trwania umowy.

 

Procedura wymiany:

  Etap 1-szy:
      - zgłoszenie uszkodzenia do nas,
      - ustalenie terminów wysyłki sprzętu zastępczego i zwrotu uszkodzonego,
      - przygotowanie aparatu zastępczego do wysyłki,
      - zamówienie i wysyłka firmą kurierską pod wskazany adres,

 Etap 2-gi:
      - odbiór przez klienta przesyłki kurierskiej,
      - rozpakowanie paczki i uruchomienie sprzętu zastępczego,
      - spakowanie uszkodzonego aparatu do transportu powrotnego,

 Etap 3-ci:
      - wydanie kurierowi paczki z uszkodzonym aparatem